fincePrinciipiile de bază ale leasingului: • Cumpărătorul achită rata iniţială (20%-30%), după care lunar, într-o anumită perioadă de timp (leasingul durează 12 - 60 săptămâni), achită sume fixe, până la răscumpărarea definitivă a automobilului. La încheierea contractului de leasing, compania de leasing, ca regulă, încasează de la cumpărător un comision unic.

 • Compania de leasing cumpără automobilul în locul Dvs., după care vi-l vinde în condiţii de leasing, calculând procente la suma pe care i-o datoraţi. În consecinţă, suma achitată pentru automobil va fi mai mare decât costul-standard al automobilului la procurarea lui în salon. 
 • Proprietar al automobilului până la răscumpărarea lui deplină, este compania de leasing, apoi dreptul de proprietate trece la cumpărător. În perioada de valabilitate a contractului de leasing, cumpărătorul conduce automobilul în baza procurii, eliberate de compania de leasing.
 • Cumpărătorul nu lasă vre-un amanet.
 • Automobilul urmează să fie asigurat de riscuri anual (asigurarea Casco). Cheltuielile de asigurare le suportă cumpărătorul. Preţul asigurării poate fi diferit în funcţie de compania de leasing aleasă.
 • Ca regulă, leasingul nu presupune relaţii reciproce între cumpărător şi furnizorul automobilului (salonul auto). Cumpărătorul încheie cu o companie de leasing concretă un contract, ce stipulează detaliat condiţiile leasingului.
 • Pentru a încheia un contract de leasing, cumpărătorul potenţial depune un pachet de acte în conformitate cu cerinţele companiei de leasing date.

Pachetul de acte, pe care cumpărătorul le va prezenta companiei de leasing:


Persoane fizice:

 • Cererea de finanţare (formular standard)
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat de salarizare cu indicarea vechimii în muncă în funcţia deţinută;
 • Alte acte, ce fac dovada unor surse suplimentare de venit (declaraţia privind impozitul pe venit, contract de arendă etc.)

Persoane juridice:

Pentru examinarea cererii de finanţare sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere de finanţare (formular standard);
 • Statutul companiei (copie );
 • Alte acte, ce atestă modificările la Statut şi alte acte de constituire (la necesitate);
 • Certificatul de înregistrare a companiei (copie);
 • Dările de seamă anuale pentru ultimii doi ani (inclusiv anexele);
 • Dările de seamă trimestriale pentru anul în curs, precum şi balanţele de verificare a soldurilor;

Pentru semnarea acordului de leasing, sunt necesare următoarele acte:

 • Un extras din registrul de stat al întreprinderilor şi instituţiilor, nu mai vechi de о lună (copie);
 • Procesul verbal/decizia organului competent privind încheierea acordului de leasing (la necesitate);
 • Mandatul persoanei care semnează acordul (în funcţie de caz);
 • Certificatul Inspectoratului Fiscal de Stat privind existenţa datoriilor la buget;
 • Copiile buletinelor de identitate ale persoanelor mandatate să reprezinte întreprinderea;
 • Specificarea mărfii (denumirea ei, datele tehnice, anul de producere, preţul, condiţiile  livrării), date despre furnizor;
 • Alte acte la cererea companiei finanţatoare.

Salonul auto efectuează vânzări în leasing cu participarea următoarelor companii de leasing:

Compania " Capital-Leasing" | tel. (22) 508-327 | www.capital-leasing.md 
Compania "BT Leasing MD" | tel. (22) 260-790 | www.btleasing.md 
Compania "Credit Rapid" | tel. (22) 843-555 | 
www.creditrapid.md
Compania "MAIB - Leasing" | tel. (22) 844-202 | www.leasing.md 
FinComBank S.A. | tel. (22) 269-999 | www.fincombank.md 
Mobiasbanca –  OTP Group S.A. | tel. (22) 256-456 | www.mobiasbanca.md
Cumpărătorul este în drept să aleagă una din aceste companii pentru încheierea contractului de leasing.

Exemplu: 

Un automobil la preţul de 10000 EURO
Rata minimă, plătită personal 30% = 3000 EURO


   Termen de împrumut   
  |    12 luni. |    24 luni. |    36 luni.

   Plata lunară 
  |    625 EURO    |    332 EURO    |    235 EURO   

   Rata dobânzii (anual)   
  |    12,5% |    12,5% |    12,5%
 • Cumpărătorul achită rata iniţială (20%-30%), după care lunar, într-o anumită perioadă de timp (leasingul durează 12 - 60 săptămâni), achită sume fixe, până la răscumpărarea definitivă a automobilului. La încheierea contractului de leasing, compania de leasing, ca regulă, încasează de la cumpărător un comision unic.

 • Compania de leasing cumpără automobilul în locul Dvs., după care vi-l vinde în condiţii de leasing, calculând procente la suma pe care i-o datoraţi. În consecinţă, suma achitată pentru automobil va fi mai mare decât costul-standard al automobilului la procurarea lui în salon. 
 • Proprietar al automobilului până la răscumpărarea lui deplină, este compania de leasing, apoi dreptul de proprietate trece la cumpărător. În perioada de valabilitate a contractului de leasing, cumpărătorul conduce automobilul în baza procurii, eliberate de compania de leasing.
 • Cumpărătorul nu lasă vre-un amanet.
 • Automobilul urmează să fie asigurat de riscuri anual (asigurarea Casco). Cheltuielile de asigurare le suportă cumpărătorul. Preţul asigurării poate fi diferit în funcţie de compania de leasing aleasă.
 • Ca regulă, leasingul nu presupune relaţii reciproce între cumpărător şi furnizorul automobilului (salonul auto). Cumpărătorul încheie cu o companie de leasing concretă un contract, ce stipulează detaliat condiţiile leasingului.
 • Pentru a încheia un contract de leasing, cumpărătorul potenţial depune un pachet de acte în conformitate cu cerinţele companiei de leasing date.

Pachetul de acte, pe care cumpărătorul le va prezenta companiei de leasing:


Persoane fizice:

 • Cererea de finanţare (formular standard)
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat de salarizare cu indicarea vechimii în muncă în funcţia deţinută;
 • Alte acte, ce fac dovada unor surse suplimentare de venit (declaraţia privind impozitul pe venit, contract de arendă etc.)

Persoane juridice:

Pentru examinarea cererii de finanţare sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere de finanţare (formular standard);
 • Statutul companiei (copie );
 • Alte acte, ce atestă modificările la Statut şi alte acte de constituire (la necesitate);
 • Certificatul de înregistrare a companiei (copie);
 • Dările de seamă anuale pentru ultimii doi ani (inclusiv anexele);
 • Dările de seamă trimestriale pentru anul în curs, precum şi balanţele de verificare a soldurilor;

Pentru semnarea acordului de leasing, sunt necesare următoarele acte:

 • Un extras din registrul de stat al întreprinderilor şi instituţiilor, nu mai vechi de о lună (copie);
 • Procesul verbal/decizia organului competent privind încheierea acordului de leasing (la necesitate);
 • Mandatul persoanei care semnează acordul (în funcţie de caz);
 • Certificatul Inspectoratului Fiscal de Stat privind existenţa datoriilor la buget;
 • Copiile buletinelor de identitate ale persoanelor mandatate să reprezinte întreprinderea;
 • Specificarea mărfii (denumirea ei, datele tehnice, anul de producere, preţul, condiţiile  livrării), date despre furnizor;
 • Alte acte la cererea companiei finanţatoare.